Služby sipka Školení sipka Školení nových RT E2A, E1A,....

Školení nových RT E2A, E1A,....

Přípravné  školení  ke zkouškám stávajících (nových)

revizních techniků E2A

 

Pro koho je kurz určen?

Pro revizní techniky, kteří chtějí prodloužit platnost svého stávajícího osvědčení, získat osvědčení nového revizního technika, které má platnost na dobu pěti let od data vydání, k provádění revizí el. zařízení do 1000 V a hromosvodů.

 

Jak se na zkoušky RT připravit?

Na zkoušky před komisí TIČR se lze připravit prostřednictvím dvoudenního opakovacího kurzu zaměřeného na přípravu revizních techniků ke zkouškám a dále navazujícím samostudiem.

 

Náplň kurzu:

  1. Rozbory revizních zpráv - požadavky na výkon revizí a zpracování revizních zpráv
  2. Technické normy a právní předpisy, které souvisí s revizní činností - elektro zařízení 
    a hromosvodů a jsou předmětem zkoušky
  3. Informace o zkouškách, požadavky TIČR
  4. Měřící přístroje používané při revizích – praktické předvedení, simulace poruchových stavů na zkušebním panelu, požadavky na kalibraci
  5. Rozbory testových otázek, odborné diskuse
  6. Konzultace a výměna zkušeností revizních techniků

 

Termín  přípravného kurzu ke  zkouškám RT: 

29. a 30. dubna 2021   vždy   od 8.00 – 14.30

Místo konání kurzu: 

Velká učebna – Holická 140/70, Olomouc, 779 00

Cena za kurz:        

3.200,- Kč bez 21% DPH (3.872,- Kč s DPH)

 

Platbu provádějte před školením převodem na náš účet č. ČSOB 190955157/0300 pod var.s.: 300421,

hotově, kartou v den školení nebo fakturou na základě písemné objednávky.

V ceně kurzu je občerstvení i námi vydávaná publikace k přípravě.

Lze u nás zakoupit i další doporučenou literaturu.

 

Doklady potřebné v prvním dnu kurzu:

A. Originály dokladů:

1. osobní doklad totožnosti (občanský průkaz)
2. platný doklad o odborné způsobilosti (nejméně dle § 6 vyhl. č.      50/1978 Sb.)
3. doklad o předepsané zdravotní způsobilosti (práce na EZ +           případně práce ve výškách) – doklad nesmí být v době 
konání       zkoušky starší než 1 rok

4. stávající osvědčení RT 

B.    Vlastní cvičné revizní zprávy ke konzultaci – hned na první den kurzu

Zkoušky  revizních  techniků  E2/A

Na kurzu budeme společně vyplňovat žádost o vydání osvědčení, kterou pošleme elektronicky Technické inspekci České republiky v den školení. Účastníci našich kurzů mají možnost skládat zkoušku v Olomouci na pobočce TIČR cca do dvou týdnů od přípravného školení. Předpokládaný termín zkoušek v Olomouci k tomuto školení bude 13. května 2021.  

 

Ke zkoušce u TIČR musíte doložit tyto doklady:

1.  osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

2. platný doklad o odborné způsobilosti (nejméně § 6 třídy A včetně hromosvodů, vyhl. č. 50/1978Sb. – nutná předepsaná výše praxe dle vzdělání.)

3. doklad o předepsané zdravotní způsobilosti (práce na EZ + případně práce ve výškách) – doklad nesmí být v době konání zkoušky starší než 1 rok

4.  stávající osvědčení revizního technika

 

Zkouška na E2A se bude skládat z písemné a ústní části.

Písemná část má pět testů o 15 otázkách (15 minut na vypracování každého, maximum chyb v jednom testu: 3)

Cena za zkoušku E2/A dle sazebníku TI ČR.

---------------------------------------------------------------------------------------%

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA

Přípravné školení ke zkouškám stávajících revizních techniků E2A v termínu: 29. a 30. dubna 2021. Požadovaný rozsah osvědčení k revizím: prosím upřesněte

 

Ø  el. zařízení do 1000 V včetně hromosvodů (třída A)                                     ANO - NE

Ø  nad 1000 V (vysoké napětí)                                                                       ANO - NE

Ø  prostory s nebezpečím výbuchu (třída B)                                                    ANO – NE

 

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………….....

Adresa, PSČ:…………………………………………………………………………....

E-mail a telefon:………………………………………………………………………….


Datum ukončení platnosti stávajícího osvědčení:............................ 

Způsob úhrady školení:……...................................................................

Fakturační údaje: (název, adresa, PSČ)

………………………………………………………………………………….

IČ: ………………………………………  DIČ: ……...................

Datum: ……………………………..…..  Podpis:…...................

 

Kontakt: Vyplněnou přihlášku, prosím, zašlete na adresu: Solid Team s.r.o., Holická 140/70, Olomouc, 779 00 nebo na e-mail: veverkova@solidteam.cz

tel.: 585 243 683, 588 883 700, 776 733 776         

RSS

RSS Aktuality RSS Obchod
©2007 Solid Team s.r.o. - Olomouc | Vytvořil: MAXlink-WiFi